tors-fre 12-18 & lør 12-16

Integrert Ankomst, Holmsbu Billedgalleri

Ankomststi integrert i fredet skogsterreng som leder til Holmsbu Billedgalleri. Ferdigstilt august 2014.

Oppdraget var å etablere en sti etter følgende kriterier:
- Bruk av lokale materialer (Røykengranitt, som brukt i bygg)
- Minimale inngrep i naturen
- Viderefører naturlige linjer i landskapet
- Funksjonelt, trygt og robust (publikum)
- Harmonisk proporsjonalt (Hverken mer, eller mindre enn nødvendig i forhold til trafikk og natur)

Alt materiale ble fraktet inn m. håndkraft, div. høydeforskjeller ble utlignet med spesialtilpassede corténstålkanter. Anleggingen er beregnet å gro litt til, og vil fremstå som opprinnelig, og penere med tid / alder.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram